A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS)

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS: Court of Arbitration for Sport) egy nemzetközi választott bírói testület, amelyet a sport jogvitáinak eldöntése céljából hívtak életre. E testületben szintén bíró dr. Neszmélyi Emil magyar ügyvéd, aki weboldalunk felkért tanácsadója is. A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt

A CAS nemzetközi olimpiai bizottság (NOB) korábbi nagy tiszteletnek örvendő elnöke Juan Antonio Samaranch kezdeményezésére alakult 1984-ben kifejezetten az olimpiai jogviták eldöntése céljából.

1994-től a NOB-tól mind szervezetileg, mind pénzügyileg függetlenedett a CAS, és ettől kezdve a sportban felmerülő összes gazdasági és fegyelmi jogvitákban eljárhat. (Ezekről lásd később) A CAS abban az esetben jogosult eljárni, amennyiben a jogvitában érintett szemben álló felek alávetik magukat a CAS döntésének, egy un. „választott bírósági szerződéssel”

A CAS székhelye a svájci Lausanne-ban található, bírósági üléseit, New York, Sidney és Lausanne városaiban tartja. Ezen felül ideiglenes bíróságai a mindenkori olimpiák rendező városaiban az olimpiák ideje alatt is működnek.

A CAS választott bírói a nemzetközi sportéletben elismert nagy tudású jogászok.

2004. óta az ügyek túlnyomó többsége labdarúgó játékosok átigazolási vitáiból, és dopping ügyekből tevődik össze.

A CAS tehát gazdasági természetű, valamint fegyelmi természetű ügyekben jogosult eljárni. A gazdasági természetű ügyek jellemzően szerződések végrehajtása, szponzoráció, televíziós közvetítési jogok, játékos átigazolások köréből állnak.

Szintén ide tartoznak a kárfelelősséggel kapcsolatban felmerülő ügyek. A fegyelmi ügyek legnagyobb részt dopping vétséggel kapcsolatos jogviták, de jócskán előfordulnak a játéktéren előforduló durvasággal, avagy a játékvezetőkkel avagy sportbírókkal szembeni sportszerűtlen magatartással összefüggő ügyek.

A fegyelmi ügyek első fokon az illetékes sport hatóságok által kerülnek megtárgyalásra, és az itt született döntésekkel szembeni fellebbezés eredményeként jutnak el a CAS elé, amely döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.