Sportszervezetek jogi képviselete

A sportszervezetek (pl. sportegyesület, sportalapítvány, sportiskola, sportvállalkozás) akár egymás közötti, akár sportolóival fennálló, akár szövetségekkel, akár szponzoraikkal vagy szolgáltatóikkal felmerülő jogviták hagyományos rendezési módja az, hogy a sportszervezet jogi képviselet útján próbálja a jogvitát rendezni. Emellett a mindennapi működés kapcsán felmerülő jogi kérdések felmerülése okán a sportszervezeteknek és sportszövetségeknek is egyre több alkalommal szüksége van sportügyvédi közreműködésre.

A jogviták felmerülése esetén a sportszervezet és a sportszövetség a saját sportolóival és tagjaival szemben jellemzően nagyobb sikerrel szokott járni addig, amíg a sportoló oldalán nem jelenik meg egy szekértelemmel sportügyvéd. Más sportszervezet vagy sportszövetség esetén, illetve akkor, amikor a sportoló képviseletében ügyvéd kap meghatalmazást, a sportegyesület számára is célravezető, ha sportügyvéd vagy segítségét kéri.

Továbbá sportszervezetek (egyesületek, gazdasági társaságok) esetében a jogi képviselet abban az esetben mindenképp javasolt, amikor valamely olyan sérelem éri a sportszervezetet, amely a sportági szakszövetség alapszabályába ütköző intézkedésen alapul, tehát amikor a sportszövetség nem tartja be a saját szabályait. A szövetségek ekkor igen sok alkalommal „erőből” próbálják megoldani a vitát, és olyan intézkedést tesznek, amely tovább sújtja a sportszervezetet, és amellyel a szövetség jellemzően ismételt alapszabály-sértést valósít meg. Ekkor általában ügyészségi, illetve bírósági vagy törvényszéki beavatkozás szükséges, ugyanis olyan károsodást kell elhárítani, amely e nélkül akár az adott sportszervezet jövőjét is nagymértékben hátrányosan befolyásolhatja. Az ügyészségi és bírósági szinteken nem kötelező a jogi képviselet, de nagyon ajánlott. A hibásan (jellemzően sportügyvédi segítség nélkül) megindított eljárások további olyan késlekedést okozhatnak, amely tovább nehezítheti az érintett sportszervezet helyzetét. Ekkor a sportjogász-ügyvéd segítségével (tehát továbbra is javasolt e szakismeret megléte a választott jogi képviselő kapcsán) akár heteket is meg lehet takarítani a sportszervezetek számára az értékes versenyszezonból.

Sportszervezetek/egyesületek egymás között, továbbá szponzoraikkal vagy szolgáltatóik/beszállítóikkal szembeni jogviták igen széles körben merülhetnek föl. Egymás között jellemzően kártérítési igényt támasztanak. Illetve sportolók átigazolása kapcsán merül fel jogvita. Szponzorokkal jellemzően azért kerül szembe a sportegyesület, mert a szponzori szerződés kapcsán valamely fél úgy érzi, hogy a másik fél nem, vagy nem teljes mértékben teljesítette a vállalt kötelezettségét. Ide tartozik az az eset is, amikor a szponzor nemes egyszerűséggel nem fizeti meg a szponzorációs díjat. Ekkor a szponzor gondolhatja – hibásan -, hogy ő csupán adományozott volna, de meggondolta magát, így a sportegyesületnek az alaphelyzetéhez képest nem keletkezett kára. Ugyan miért lehetne rajta, az ígéretét megszegő szponzoron a teljesítést követelni? Amennyiben egy ilyen szerződést írásba foglaltak, akkor az a szerződésben meghatározott feltételek mellett fizetési kötelezettséget teremt a szponzor oldalán. Ez akár perben is érvényesíthető. Szolgáltatók és beszállítók, amelyek gazdasági vállalkozások, igen sokszor vissza kívánnak élni tehát azzal, hogy a sportszervezetek támogatottként legtöbbször a hálás köszönet mellett nem mennek utána a szponzori ígéretek elmaradásának.

A tapasztalatunk az, hogy amennyiben ekkor jogi képviselő jár el a támogatástól elesett sportszervezet oldalán, akkor a vállalat, fizetési hajlandósága hatványozottan megemelkedik. Igen kevés kivételt tudnánk említeni, amikor egy ilyen fellépés ne járt volna eredménnyel.

Amennyiben egy sportszervezet és sportszövetség között alakul ki vita, akkor is igen sokszor előfordul, hogy valamely fél nem a jogszerűség mezsgyéjén halad az ügy megoldásakor, vagy kifejezetten rosszhiszeműen jár el. E területen szerzett képviseleti tapasztalatunk alapján összegzésként megállapíthatjuk, hogy a gyors és jogszerű vitarendezéshez sokszor nem nélkülözhető a megfelelő jogi támogatás.

Sajnos a hazai sportszervezetek esetében még nem fejlődött magas szintre a sportjogász-ügyvédhez történő fordulás kultúrája, nem alakult ki ilyen szokás. Ezen azért érdemes változtatni, mert az egyesületek a jogi segítségre fordított összeg többszörösét tudják bevételezni, hiszen a „behajtás” ügyvédi módja igen hatékony, és teljes siker esetén még az ügyvédi költséget is meg lehet téríttetni a mulasztó szponzorral, a sérelmet okozó szponzorral, sportszervezettel vagy sportszövetséggel szemben is.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, így hazai és nemzetközi sportjogi jogvitákban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt

Sportszerződések jogvitái alatti képviselet

Adódhat, hogy a sportszerződés kapcsán jogvita merül fel. Legyen az hivatásos- vagy amatőr sportszerződés. Tipikusan akkor merül fel jogvita, amikor a sportoló vélt vagy valós sérelmet szenved a sportszervezet valamely intézkedése vagy döntése nyomán. Ilyenkor a sportoló megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy miként tudná megszűntetni, akár felbontani a sportszerződését. A felmondás okának a sportoló által remélt dolog igen sokszor nem bizonyítható könnyen, ezért nagyon összetett elkészülést igényel e folyamat. Ilyenkor a sportoló érdekeinek védelmében sportjogi területen jártas, úgynevezett sportügyvéd közreműködését célszerű igénybe venni.

Fontos, hogy a jogvita tisztázása, illetve az elérhető felmondás hatályba lépésének időpontja akár átigazolási időszakot ívelhet át, ha nem vesz igénybe a sportoló sportjogi szaksegítséget. Ekkor könnyen csapat/egyesület nélkül maradhat a sportoló, és a karrierje komoly kárt szenvedhet a kiesett, versenyzés nélküli időszak okán. A megfelelő képviseleten egy sportoló karrierjét érintő meghatározó kérdések múlhatnak.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, így hazai és nemzetközi sportszerződésekkel kapcsolatos jogvitákban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt

Képviselet dopping vétség gyanúja esetén

Doppingeljárásban történő ügyvédi képviselet érdekében, forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez.Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája és az Európai Kosárlabda Szövetség (FIBA Europe) Jogi Bizottságának tagja is. Dopping eljárásban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt

Bár az a sportoló, amely doppingvizsgálat alkalmával pozitív „A” tesztet produkál, igen nehéz helyzetbe kerül, fontos figyelemmel lenni arra, hogy a doppingvizsgálatnak is megvannak a szigorú, formalizált eljárási szabályai. E szabályok megsértése igen nagy eséllyel eredményezheti a vizsgálat eredményének érvénytelenségét (Gondoljunk csak a Pekingi Olimpia fehérorosz kalapácsvetőinek felmentésére egy eljárási hiba kapcsán, pedig a doppingolás tényét nem tagadták a versenyzők sem).

Azok a versenysportolók, akik olimpiai részvételre esélyesek, avagy úgynevezett „doppingérzékeny” sportágat űznek, még arra is kötelesek, hogy a napi programjukat, edzéseik és civil szabadidőtöltésük helyét és idejét is előre lejelentsék a WADA magyarországi képviselő szervének azért, hogy bármikor ellenőrzést végezhessenek rajtuk. Ekkor, adott esetben még az is a doppingszabályok megsértését jelentheti, ha valaki nem tartózkodik az előre bejelentett helyszínen az általa megadott időpontban, vagy ha nem ad le ilyen napirendet az ellenőrizhetősége érdekében. Szűk körben ugyan, de itt is előfordulhatnak tolerálható körülmények.

Rövid összefoglalásként fontos megemlíteni azt, hogy a legtöbb doppingvétség okán eljárás alá vont sportoló jogi képviselővel jár el azért, mert így a legnagyobb az esélye arra, hogy mentesüljön a következmények alól,különös tekintettel arra az esetre, ha ténylegesen vétlen a vétség vonatkozásában. Ami jellemzően akkor fordul elő, ha valóban félreértés vagy tolerálható körülmény vezet a szabályok megszegéséhez.

Egy jó tanács a sportolók számára: ha már megkezdődött a vizsgálat, és a jegyzőkönyvre rákerült a vizsgálat megkezdésének időpontja, akkor már ne akarja senki vizsgálati minta adása nélkül elhagyni a vizsgálat helyszínét, mert ezzel egyértelmű doppingvétséget követ el.

Igen sokan vallják, hogy doppingügyekben nem érvényesül az ártatlanság vélelme, hanem a „bűnösség vélelme” uralkodik. Ebben nem kívánunk állást foglalni, mégis fontos, hogy aki doppingvétség gyanújába keveredett, annak az „ártatlanságát”, helyesebben vétlenségét bizonyítania kell, így igen nagy teher alá kerül. Ezt enyhítheti egy felkészült, sportjogi területen aktív ügyvéd. Doppingvétség esetén induló fegyelmi ügyekben a 21. században már nagy felelőtlenség hozzáértő ügyvéd nélkül eljárni.

Sportjogi peres ügyekben történő képviselet

Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő az, hogy valamely sportszervezetnek vagy sportolónak bírósági peres ügye merül fel. Ennek kapcsán a leggyakrabban olyan ügyek kapcsán folyik peres eljárás, amelyek összefüggésben vannak a sportszervezet egyedi, sport kapcsán fennálló jellegével (szabályzatok, jogok, kötelezettségek). Itt kifejezetten arra kell gondolni, hogy egy nem sportoló magánszemély vagy egy átlagos gazdasági társaság sajátos problémái alapvetően eltérhetnek egy sportszervezet problémáitól. Még ennél nagyobb mértékben tér el az ügyek jellege a sportolók esetében a nem sportolóként jogvitába került magánszemélyek problémáitól.

A sport ügyekben nem járatos ügyvédek, igen ritkán vállalnak vonatkozó gyakorlat hiányában képviseletet, ezért a kisszámú, sportjogi területen tapasztalt ügyvéd vagy ügyvédi iroda közül érdemes egyet megbízni a képviselettel ilyen sportjogi vonatkozású ügyek kapcsán. Ennek oka az, hogy mind az ügy eredményes lezárásához szükséges idő jelentősen csökkenhet, illetve a jogi fellépés határozottsága, hatékonysága is jelentősebb egy sportjogi tapasztalattal rendelkező jogi képviselő (sportügyvéd, ügyvédi iroda) közreműködése esetén.

Az ügyvédek kapcsán még él a közfelfogásban egy olyan téves kép, hogy minden ügyvéd ért minden jogterülethez. Ez fizikailag is lehetetlen volna a jogterületek anyagi és eljárásjogi jogszabályai és a bírói gyakorlat kapcsán felmerülő hatalmas tudásanyag okán, egyszerűen specializálódni kell e szakmában is. Ennél is nagyobb tévedés, hogy olyan jogászok, akik egyetlen vállalatnál dolgozó jogtanácsosok vagy egy államigazgatási/közigazgatási szervnél jogtanácsosként dolgoznak, és soha nem volt alkalmuk sportjogi gyakorlatot szerezni, felelősséggel tudnak majd állást foglalni akkor, ha egy ismerősük sportjoggal kapcsolatos problémával keresi fel őket. A felelősségteljes jogászok ekkor nem is „kontárkodnak bele” az ügybe, hanem a tényállás összetettsége esetében sportjogász ügyvédhez, sportügyvédhez irányítják az érdeklődőt.

Összességében fontos lenne, hogy a sport területén a peres ügyekben is sportjogász ügyvédhez forduljon a sportoló vagy a sportszervezet, kiváltképp, ha a sportoló karrierjét érintő ügy, vagy a sportszervezet működését érintő sportjogi jellegű ügy merül fel és ez már bevett szokássá váljon és ezáltal magasabb szintre tudjon emelkedni a szakszerű sportjogi képviselet. Ennek okán oldalunk nagy tapasztalatattal rendelkező tanácsadó sportügyvédjét is ajánljuk, szakemberünk is felkereshető ilyen tárgyú ügyekben.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája és az Európai Kosárlabda Szövetség (FIBA Europe) Jogi Bizottságának tagja is, így hazai és nemzetközi sportjogi peres jogvitákban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt

Társasági adókedvezmény látványsportágak támogatása esetén

2011. július 1- óta egy komoly támogatási rendszer lépett hatályba, amely alapján bizonyos sportágak támogatása esetén a támogatást nyújtó gazdasági társaság a támogatás összegének jelentősen magas százalékát írhatja jóvá, és már nem csak az adó alapjából, hanem a teljes adójából, ha az alább részletezett sportágak amatőr vagy utánpótlás ágát támogatja.

Tehát megfelelő feltételek együttállása esetén mindebből „nyereséget” is produkálhat a támogatást nyújtó gazdasági társaság. Ez elsőre igen sokak számára nehezen hihető, de ez már jogi ténynek számít. Ez egy nagyszerű lehetőség mind a sportszervezetek, mind a gazdasági társaságok számára.

Az így támogatható sportágak:
– labdarúgás
– kosárlabda
– kézilabda
– vízilabda
– jégkorong
– röplabda

Az igénybevétel módja, és a támogatás elszámolásának követelményei szigorúak, de átláthatóak, követhetőek, az utóbbi esetében teljesíthetőek is, ám ehhez a kellő információkkal rendelkeznie kell minden sportszervezetnek és támogatásra nyitott gazdasági társaságnak, mert a vonatkozó szabályok megsértése adóbírságot is vonhat maga után, de nem a támogató gazdasági társaság, hanem a támogatott sportszervezet számára. A jogszabályi háttér feldolgozása, értelmezése a bonyolult jogi nyelvezet okán meglehetősen nehéz lehet laikusok számára, azért ezen a téren jogi segítséget tudunk nyújtani.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, így látvány-csapatsport Tao támogatás témakörében hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt