Sportegyesületi/sportszervezeti/sportszövetségi szabályzatok létrehozása

Sportegyesületek, sportalapítványok belső szabályainak megalkotása

 

Tévhit az, hogy amikor egy törvényszék egy sportszervezetet nyilvántartásba vesz, akkor az ennek alapjául szolgáló alapszabály, vagy létesítő okirat az egyetlen írott szabály, amellyel rendelkeznie kell.

Természetesen kisebb egyesületek akár működtethetők is lehetnek egy alapszabály alapján, de amint a taglétszám jelentősen megemelkedik, a tagdíjbevételek megemelkednek, esetleg újabb szakosztályok indulnak az adott sportegyesület meglévő szakosztálya mellett, akkor több további írott belső szabályra van szüksége a sportegyesületnek. Ugyanez a helyezet akkor is ha egy utánpótlásnevelés fejlesztését végző alapítvány (úgynevezett, sportalapítvány) sportolóinak száma emelkedik meg jelentősen, különösen a látvány- csapatsportok területén.

Ilyen szabályok lehetnek a házirend, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), a fegyelmi szabályzat, számviteli szabályzat, szertárhasználati és sportszer-kiadási szabályzat, etikai és ifjúságvédelmi szabályzat, átigazolási szabályzat stb.

Ezek megírása jogi feladat, mert egyrészről szükséges ugyan a megfelelő hozzáértés ahhoz, hogy életszerű legyen a szabályozás, másrészről viszont a jogi szempontból hiányos, jogi szakértelmet nélkülöző szabályozók könnyen tartalmazhatnak jogszabálysértő rendelkezéseket. Ezek kiváltképp akkor születnek, amikor egy növekedő létszámú sportegyesület gyorsan kényszerül ilyen dokumentum megalkotására. Amennyiben e dokumentum jogszabálysértő rendelkezést tartalmaz, és egy ilyen rendelkezés következtében valakit hátrány ér, akkor megnyílik az út a hátránnyal sújtott személy általi jogérvényesítésre, és adott esetben a kártérítésre is. A kártérítés, valamint a jogérvényesítés során elszenvedett kellemetlenségek sokkal nagyobb kellemetlenséget eredményeznek, mint a megelőzési céllal a szakember által elkészített, jogszabályoknak megfelelő szabályozók költsége. Ezt mérlegelni kell, mert amikor nincs szükség jogász közreműködésére, akkor felesleges költség csupán a szakember igénybevétele.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája és az Európai Kosárlabda Szövetség (FIBA Europe) Jogi Bizottságának tagja is, sportszervezetek és sportszövetségek szabályzatainak megalkotásában hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt