Az email-ben történő tanácsadás feltételei

1. Az email-ben történő sport jogi jogsegély szolgáltatás (a továbbiakban szolgáltatás) igénybevételének módja, feltételei:

1.1.  A szolgáltatás a sportjogasz.hu honlapon keresztül, a problémának az kerdes@sportjogasz.hu e-mail címre történő elküldésével vehető igénybe.

1.2.  Partner ügyvédi irodánk ügyintéző ügyvédje nyújt rövid jogi tájékoztatást és iránymutatást szintén elektronikus levélben, a kérdés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.

1.3. A szolgáltatást bárki igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes, a szolgáltatás igénybe vevője nem fizet megbízási díjat a rövid írásbeli válaszért.

2. A szolgáltatás tárgya:

2.1 rövid jogi tájékoztatás és iránymutatás az alábbi témakörökben:

2.3.  A szolgáltatást a hatályos jogszabályok értelmezésével nyújtjuk, de a szolgáltatás szintje nem érheti el a részletes ügyvédi tanácsadás szintjét.

3. A Szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra:

3.1.  Azokra az e-mail-ben érkező megkeresésekre, melyek nyilvánvalóan nem sportjogi  kérdést tartalmaznak a válaszadást mellőzzük. Ugyanígy fenntartjuk a jogot a válaszadás mellőzésére olyan kérdések esetében, amelyekre a választ a sportjogasz.hu oldal tartalmazza vagy a kérdés összetettsége alapján a kérdést feltevő személy személyes ügyvédi tanácsadásra szorul.

3.2.  A szolgáltatás nem terjed ki semmi nemű jogi képviseletre, továbbá ügyvédi tanácsadási kötelezettséget sem keletkeztet a kérdések számunkra történő megküldése.

4. A Szolgáltatás nyújtásának folyamata:

4.1.  A kérdéseket kizárólag elektronikus levél útján fogadjuk.

4.2.  A beérkezést követően a megkeresésben szereplő kérdést első lépésben megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy az nem minősül-e nyilvánvalóan sport jogtól eltérő természetű kérdésnek. Amennyiben a kérdés sport jogi problémát nem tartalmaz, válaszadási kötelezettség nem terhel bennünket.

4.3.  Amennyiben a kérdés sport jogi problémát vet fel, akkor az elektronikus levél beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megküldjük a rövid jogi felvilágosítást és iránymutatást tartalmazóválaszt, amennyiben a kérdés nem esik a 3. pontban felsoroltak alá.

4.4 Az előzőek szerint elkészített válasz levelet válaszüzenet küldése funkcióval a kérdés megküldésére használt email címmel azonos e-mail címre küldjük meg.

5.     Adatvédelem, titoktartás

5.1.  Az elküldött elektronikus levélben valós személyes adatok megadása nem kötelező.

5.2.  Amennyiben a panaszos kérdésének, problémájának az kerdes@sportjogasz.hu címre történő elküldésekor személyes adatokat ad meg, hozzájárul ahhoz, hogy a panaszos ily módon megismert személyes adatait a kérdésre vonatkozó válasz  elkészítése és a kérdezőnek történő eljuttatása céljából szükséges ideig kezeljük. [1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bek. a) pont].

5.3.  Minden olyan tényt és adatot, amelyről a szolgáltatás ellátása során szerzünk tudomást, az ügyvédi titoktartás szabályainak megfelelően bizalmasan kezelünk. [1998. évi XI. törvény 8. § (1)-(2) bek.]

6.  A felelősség kizárása és korlátozása

6.1.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a kérdés a kérdező által elküldésre került, de az bármely okból nem érkezik meg hozzánk.

6.2. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevőjének meg küldött válasz  utóbb amiatt bizonyul tévesnek vagy hiányosnak, mert esetének összes körülményeit pontatlanul vagy hiányosan közölte.

6.3. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevője a választ az kérdést feltevő személy által használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy e-mail cím technikai hibája folytán nem kapja meg.

6.4.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha az általunk küldött válasz azért jut illetéktelen személy tudomására, mert a kérdés feltevője az általa használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy az elektronikus levélcím fölötti befolyását elveszíttette.

6.5. A szolgáltatás nem ügyvédi szolgáltatás, a válaszadást anyagi érdekeltség nélkül, az önkéntesség jegyében végezzük.

7. jelen feltételek elfogadása

 

7.1.  A szolgáltatás igénybe vevője a kérdése megküldésével elfogadja, hogy a szolgáltatást a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel veszi igénybe.

7.2.  Jelen szolgáltatási szabályzat 2010. október 10. napjától kezdve hatályos.

Hozzászólások lezárva.