Az email-ben történő kérdezés feltételei

1. Az email-ben történő sportjogi jogsegély szolgáltatás (a továbbiakban szolgáltatás) igénybevételének módja, feltételei:

1.1.  A szolgáltatás a sportjogasz.hu honlapon keresztül, a problémának az sportjogasz.kerdes@gmail.com e-mail címre történő elküldésével vehető igénybe.

1.2.  Partner ügyvédi irodánk ügyintéző ügyvédje nyújt rövid iránymutatást szintén elektronikus levélben (ez nem érheti el az ügyvédi konzultáció részletességét), a kérdés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül.

1.3. A szolgáltatást bárki igénybe veheti. A szolgáltatás ingyenes, a szolgáltatás igénybe vevője nem fizet megbízási díjat a rövid írásbeli válaszért.

2. A szolgáltatás tárgya:

2.1 rövid jogi tájékoztatás és iránymutatás az alábbi témakörökben:

2.3.  A szolgáltatást a hatályos jogszabályok értelmezésével nyújtjuk, de a szolgáltatás szintje nem érheti el a részletes ügyvédi tanácsadás szintjét.

3. A Szolgáltatás nem terjed ki az alábbiakra:

3.1.  Azokra az email-ben érkező megkeresésekre, melyek nyilvánvalóan nem sportjogi  kérdést tartalmaznak a válaszadást mellőzzük. Ugyanígy fenntartjuk a jogot a válaszadás mellőzésére olyan kérdések esetében, amelyekre a választ a sportjogasz.hu oldal tartalmazza vagy a kérdés összetettsége alapján a kérdést feltevő személy személyes ügyvédi tanácsadásra szorul. Ez esetben ezt jelezzük a számára válaszunkban.

3.2.  A szolgáltatás nem terjed ki semmi nemű jogi képviseletre, továbbá ügyvédi tanácsadási kötelezettséget sem keletkeztet a kérdések számunkra történő megküldése.

4. A Szolgáltatás nyújtásának folyamata:

4.1.  A kérdéseket kizárólag elektronikus levél útján fogadjuk.

4.2.  A beérkezést követően a megkeresésben szereplő kérdést első lépésben megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy az nem minősül-e nyilvánvalóan sport jogtól eltérő természetű kérdésnek. Amennyiben a kérdés sportjogi problémát nem tartalmaz, válaszadási kötelezettség nem terhel bennünket.

4.3.  Amennyiben a kérdés sportjogi problémát vet fel, akkor az elektronikus levél beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megküldjük a rövid jogi felvilágosítást és iránymutatást tartalmazóválaszt, amennyiben a kérdés nem esik a 3. pontban felsoroltak alá.

4.4 Az előzőek szerint elkészített válasz levelet válaszüzenet küldése funkcióval a kérdés megküldésére használt email címmel azonos e-mail címre küldjük meg.

5.     Adatvédelem, titoktartás

5.1.  Az elküldött elektronikus levélben valós személyes adatok megadása nem kötelező.

5.2.  A megválaszolásra kerülő email-eket a válasz megküldésekor a válasz email-lel együtt töröljük. Ha valamely email nem kerül megválaszolásra, akkor azonnal törlésre kerül, amint kiderül, hogy a tartalma a 3. pont korlátozása alá esik.

6.  A felelősség kizárása és korlátozása

6.1.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a kérdés a kérdező által elküldésre került, de az bármely okból nem érkezik meg hozzánk.

6.2. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevőjének meg küldött válasz  utóbb amiatt bizonyul tévesnek vagy hiányosnak, mert esetének összes körülményeit pontatlanul vagy hiányosan közölte.

Leírás: Adatkezelő az oroklesijog.hu oldalt üzemelteti, melynek keretein belül a látogatók a sportjogasz.kerdes@gmail.com email címre elküldhetik kérdéseiket.
Érintettek köre: Azon személyek akik a fent írt email címre kérdést küldenek.
Kezelt adatok köre: email cím: ezt az adatot kötelező megadni, hiszen csak így tudunk érdemben válaszolni

ezen felül a kezelt adatok köre a kérdést feltevő által megadott információktól függ

Adatok eredete: Az emailt küldő (kérdező) természetes személy.
Adatkezelés célja: Kérdések megfogalmazása és elküldése a megfelelő email címre.
Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont- hozzájárulás (kérdező által fontosnak tartott információk amelyek szükségesek a az általa feltett kérdés megválaszolásához) a gyermek létfontosságú érdeke

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonását e-mailben jelezze.

Adatkezelés folyamata: A kérdező emailt küld, melyre válasz emailt kap.
Adatok tárolásának időtartama: A kérdés megválaszolása után a kapott emailt töröljük.
Adatkezelő: Reds Team Sport Kft.
Panaszával az alábbi hivatalhoz fordulhat: NAIH

ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.

6.3. Kizárjuk a felelősségünket azért, ha a szolgáltatás igénybe vevője a választ az kérdést feltevő személy által használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy e-mail cím technikai hibája folytán nem kapja meg.

6.4.  Kizárjuk a felelősségünket azért, ha az általunk küldött válasz azért jut illetéktelen személy tudomására, mert a kérdés feltevője az általa használt informatikai eszközök, átviteli utak vagy az elektronikus levélcím fölötti befolyását elveszíttette.

6.5. A szolgáltatás nem ügyvédi szolgáltatás, a válaszadást anyagi érdekeltség nélkül, az önkéntesség jegyében végezzük.

7. jelen feltételek elfogadása

 

7.1.  A szolgáltatás igénybe vevője a kérdése megküldésével elfogadja, hogy a szolgáltatást a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel veszi igénybe.

7.2.  Jelen szolgáltatási szabályzat 2010. október 10. napjától kezdve hatályos.

Hozzászólások lezárva.