Átigazolás, átigazolási vita

Az átigazolás a leigazolt sportoló sportszervezetéből egy átvevő sportszervezetébe történő „átregisztrálását” jelenti. Ezt a sportág szövetségei végzik, ezek tartják nyilván azt, hogy melyik sportoló melyik sportszervezetnél rendelkezik leigazolással, tehát milyen színekben versenyezhet. Minden országos sportági szakszövetségnek rendelkezni kell átigazolási szabályzattal. Ez a szabályzat kell rendelkezzen arról, hogy mikor van átigazolási időszak, melyek az átigazolási korlátok, melyek az átigazolási határidők, és melyek az átigazolási szervek, átigazolási vitákban mely bizottság hivatott eljárni.

Történhet, hogy egy sportoló átigazolásakor nem várt akadályba ütközik. Jogszerű akadályok közé tartozik, ha érvényes és hatályos sportolói szerződéssel rendelkezik, nincs átigazolási időszak, vagy az átvevő egyesület esetleg átigazolási tilalom fegyelmi intézkedés hatálya alatt áll, esetleg az adott sportági szövetség átigazolási szabályzata állapít meg kötelezően fizetendő díjat.  Nem jogszerű az akadály, ha nem ezekről van szó, tehát ha például valamely sportolónak nincs érvényes és hatályos sportolói szerződése, akkor más egyéb akadály nemlétekor nem tagadható meg az átigazolása. Még akkor sem, ha polgári jogi tartozása áll fenn a jelenlegi sportszervezete felé. A sportszervezet ilyen igényét jogi úton érvényesítheti, de tekintettel arra, hogy egy elektronikus fizetési meghagyásos eljárás igen gyorsan lezajlik, nem javasoljuk azt, hogy bárki fennálló tartozással (tagdíj, felszerelés, károkozás stb.) a háta mögött igazoljon át. Manapság ugyanis már hamar behajtják rajta ezeket, és még a felmerülő eljárási és jogi képviseleti, vagy akár végrehajtási költségeket is meg kell fizetnie, így pedig pár tízezer forintos tartozás több százezresre is tagadhat.

Az átigazolási viták jogi kérdésnek számítanak. Sajnos napjainkban is igen sokszor előfordul, hogy egy sportolóval – tájékozatlansága okán – olyan költségeket fizettetnek meg, amelyre nem lenne köteles, olyan esetekkel is nagy számban találkoztunk, hogy átigazolási díjat fizettettek volna vele sportszerződés hiányában is. Azt is tapasztaltuk, hogy amint valamely sportjogász ügyvéd kollégánk fellépett a sportoló oldalán érdekeinek védelmében, nyomban visszakozott akár a jelenlegi sportegyesület, akár a szövetség a jogszerűtlen igényeitől, és minden a jogszerűség medrében folytatódott.

Tapasztalataink szerint a sportági szakszövetségek az átigazolási viták esetén az esetek túlnyomó többségében a sportszervezetek érdekeit védik, akár úgy is, hogy eljárási eszközeikkel akadályozzák az átigazolás szabályszerű lefolyását.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája és az Európai Kosárlabda Szövetség (FIBA Europe) Jogi Bizottságának tagja is, így hazai és nemzetközi átigazolási jogvitákban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt