Sportfegyelmi eljárás

39/2004. (III. 12.) Korm. Rendelet, 2004. évi I. tv. A sportról

Sportfegyelmi eljárás lefolytatására a sportszövetség, illetve – ha a sportszövetség sportfegyelmi szabályzata lehetővé teszi – első fokon a sportszövetség területi szervezeti egysége vagy tagozata (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) jogosult. Az eljáró szerv az első fokú eljárás lefolytatására sportfegyelmi bizottságot, továbbá a sportszövetség a másodfokú eljárás lefolytatására sportfegyelmi szabályzatában meghatározott fellebbviteli szervet köteles működtetni. Fontos, hogy a sportszövetség hatályos fegyelmi szabályzattal rendelkezzen mindehhez.

A fegyelmi szabályzat határozza meg ugyanis azt, hogy mi az a sportfegyelmi vétség amelyet egy sportoló, sportszervezet vagy sportszakember valószínűsíthetően megvalósított, és amely kivizsgálására megindul az eljárás.

A sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet garanciális szabályokat tartalmaz, amelyek az eljáró fegyelmi szervet kötik, és amellyel ellentétes szabályokat a fegyelmi szabályzat sem tartalmazhat.

Mivel a sportfegyelmi felelősség megállapítása esetén a sportolókat komoly anyagi kiesés érheti, illetve figyelemmel arra, hogy a legtöbb sportág sportolói számára egy akár fél éves időtartamú (maximálisan kiszabható 5 év avagy élethosszig tartó) eltiltás a karrierjükből pótolhatatlan időt vesz el, mindenképpen javasolt jogi képviselő igénybevétele az eljárás alá vont személy számára. Kiváltképp, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy igen sok alkalommal a fegyelmi bizottságok eljárási és/vagy anyagi jogi szabályokat sértenek. E jogszabálysértéseket sportjogász ügyvéd vagy sportügyvéd segítsége nélkül a sportoló nem fogja felismerni, és adott esetben felmentő határozat helyett fegyelmi felelősséget megállapító határozat születhet, amely akár egy egész sportkarriert zárhat le méltatlanul és igazságtalanul.

Fontos leszögezni, hogy az egyesületen vagy más sportszervezeten belüli fegyelmi eljárás nem sportfegyelmi eljárás. Egyesületi fegyelmi eljárást, az egyesület tagjával szemben lehet lefolytatni fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén, ha az egyesület rendelkezik fegyelmi szabályzattal. Ennek hiányában az egyesület elnöksége jogosult eljárást folytatni. Ha az adott sportoló nem tagja, hanem szerződött sportolója az egyesületnek, akkor fegyelmi eljárás alá nem vonható egyesületi keretek között, viszont a szerződése rendelkezései alapján szankcionálható. Amennyiben egy sportoló fegyelmi felelősségét egyesülete állapítja meg, akkor az a szankció nem köti a sportszövetséget, tehát ettől még az illető akár nemzetközi szinten is versenyezhet. Persze a szövetség „saját meggyőződéséből” dönthet mégis ekként, de automatikusan például egy egyesületen belüli eltiltás nem okoz szövetségi szintű eltiltást, tehát amennyiben a sportoló átigazol, akkor az új sportszervezetében korlátozás nélkül versenyezhet.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája és az Európai Kosárlabda Szövetség (FIBA Europe) Jogi Bizottságának tagja is, így sportfegyelmi eljárások esetében hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt