Sportjogi peres ügyekben történő képviselet

Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő az, hogy valamely sportszervezetnek vagy sportolónak bírósági peres ügye merül fel. Ennek kapcsán a leggyakrabban olyan ügyek kapcsán folyik peres eljárás, amelyek összefüggésben vannak a sportszervezet egyedi, sport kapcsán fennálló jellegével (szabályzatok, jogok, kötelezettségek). Itt kifejezetten arra kell gondolni, hogy egy nem sportoló magánszemély vagy egy átlagos gazdasági társaság sajátos problémái alapvetően eltérhetnek egy sportszervezet problémáitól. Még ennél nagyobb mértékben tér el az ügyek jellege a sportolók esetében a nem sportolóként jogvitába került magánszemélyek problémáitól.

A sport ügyekben nem járatos ügyvédek, igen ritkán vállalnak vonatkozó gyakorlat hiányában képviseletet, ezért a kisszámú, sportjogi területen tapasztalt ügyvéd vagy ügyvédi iroda közül érdemes egyet megbízni a képviselettel ilyen sportjogi vonatkozású ügyek kapcsán. Ennek oka az, hogy mind az ügy eredményes lezárásához szükséges idő jelentősen csökkenhet, illetve a jogi fellépés határozottsága, hatékonysága is jelentősebb egy sportjogi tapasztalattal rendelkező jogi képviselő (sportügyvéd, ügyvédi iroda) közreműködése esetén.

Az ügyvédek kapcsán még él a közfelfogásban egy olyan téves kép, hogy minden ügyvéd ért minden jogterülethez. Ez fizikailag is lehetetlen volna a jogterületek anyagi és eljárásjogi jogszabályai és a bírói gyakorlat kapcsán felmerülő hatalmas tudásanyag okán, egyszerűen specializálódni kell e szakmában is. Ennél is nagyobb tévedés, hogy olyan jogászok, akik egyetlen vállalatnál dolgozó jogtanácsosok vagy egy államigazgatási/közigazgatási szervnél jogtanácsosként dolgoznak, és soha nem volt alkalmuk sportjogi gyakorlatot szerezni, felelősséggel tudnak majd állást foglalni akkor, ha egy ismerősük sportjoggal kapcsolatos problémával keresi fel őket. A felelősségteljes jogászok ekkor nem is „kontárkodnak bele” az ügybe, hanem a tényállás összetettsége esetében sportjogász ügyvédhez, sportügyvédhez irányítják az érdeklődőt.

Összességében fontos lenne, hogy a sport területén a peres ügyekben is sportjogász ügyvédhez forduljon a sportoló vagy a sportszervezet, kiváltképp, ha a sportoló karrierjét érintő ügy, vagy a sportszervezet működését érintő sportjogi jellegű ügy merül fel és ez már bevett szokássá váljon és ezáltal magasabb szintre tudjon emelkedni a szakszerű sportjogi képviselet. Ennek okán oldalunk nagy tapasztalatattal rendelkező tanácsadó sportügyvédjét is ajánljuk, szakemberünk is felkereshető ilyen tárgyú ügyekben.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája és az Európai Kosárlabda Szövetség (FIBA Europe) Jogi Bizottságának tagja is, így hazai és nemzetközi sportjogi peres jogvitákban hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt