Sportszervezetek és sportszövetségek jogi képviselete

A sportszervezetek, sportszövetségek akár egymás közötti, akár sportolóival fennálló, akár szövetségekkel, akár szponzoraikkal vagy szolgáltatóikkal felmerülő jogviták hagyományos rendezési módja az, hogy a sportszervezet jogi képviselet útján próbálja a jogvitát rendezni. Emellett a mindennapi működés kapcsán felmerülő jogi kérdések felmerülése okán a sportszervezeteknek és sportszövetségeknek is egyre több alkalommal szüksége van sportügyvédi közreműködésre.

A jogviták felmerülése esetén a sportszervezet és a sportszövetség a saját sportolóival és tagjaival szemben jellemzően nagyobb sikerrel szokott járni addig, amíg a sportoló oldalán nem jelenik meg egy szekértelemmel sportügyvéd. Más sportszervezet vagy sportszövetség esetén, illetve akkor, amikor a sportoló képviseletében ügyvéd kap meghatalmazást, a sportegyesület számára is célravezető, ha sportügyvéd vagy segítségét kéri.

Továbbá sportszervezetek (egyesületek, gazdasági társaságok) esetében a jogi képviselet abban az esetben mindenképp javasolt, amikor valamely olyan sérelem éri a sportszervezetet, amely a sportági szakszövetség alapszabályába ütköző intézkedésen alapul, tehát amikor a sportszövetség nem tartja be a saját szabályait. A szövetségek ekkor igen sok alkalommal „erőből” próbálják megoldani a vitát, és olyan intézkedést tesznek, amely tovább sújtja a sportszervezetet, és amellyel a szövetség jellemzően ismételt alapszabály-sértést valósít meg. Ekkor általában ügyészségi, illetve bírósági vagy törvényszéki beavatkozás szükséges, ugyanis olyan károsodást kell elhárítani, amely e nélkül akár az adott sportszervezet jövőjét is nagymértékben hátrányosan befolyásolhatja. Az ügyészségi és bírósági szinteken nem kötelező a jogi képviselet, de nagyon ajánlott. A hibásan (jellemzően sportügyvédi segítség nélkül) megindított eljárások további olyan késlekedést okozhatnak, amely tovább nehezítheti az érintett sportszervezet helyzetét. Ekkor a sportjogász-ügyvéd segítségével (tehát továbbra is javasolt e szakismeret megléte a választott jogi képviselő kapcsán) akár heteket is meg lehet takarítani a sportszervezetek számára az értékes versenyszezonból.

Sportszervezetek/egyesületek vagy sport alapítványok egymás között, továbbá szponzoraikkal vagy szolgáltatóik/beszállítóikkal szembeni jogviták igen széles körben merülhetnek föl. Egymás között jellemzően kártérítési igényt támasztanak. Illetve sportolók átigazolása kapcsán merül fel jogvita. Szponzorokkal jellemzően azért kerül szembe a sportegyesület, mert a szponzori szerződés kapcsán valamely fél úgy érzi, hogy a másik fél nem, vagy nem teljes mértékben teljesítette a vállalt kötelezettségét. Ide tartozik az az eset is, amikor a szponzor nemes egyszerűséggel nem fizeti meg a szponzorációs díjat. Ekkor a szponzor gondolhatja – hibásan -, hogy ő csupán adományozott volna, de meggondolta magát, így a sportegyesületnek az alaphelyzetéhez képest nem keletkezett kára. Ugyan miért lehetne rajta, az ígéretét megszegő szponzoron a teljesítést követelni? Amennyiben egy ilyen szerződést írásba foglaltak, akkor az a szerződésben meghatározott feltételek mellett fizetési kötelezettséget teremt a szponzor oldalán. Ez akár perben is érvényesíthető. Szolgáltatók és beszállítók, amelyek gazdasági vállalkozások, igen sokszor vissza kívánnak élni tehát azzal, hogy a sportszervezetek támogatottként legtöbbször a hálás köszönet mellett nem mennek utána a szponzori ígéretek elmaradásának.

A tapasztalatunk az, hogy amennyiben ekkor jogi képviselő jár el a támogatástól elesett sportszervezet oldalán, akkor a vállalat, fizetési hajlandósága hatványozottan megemelkedik. Igen kevés kivételt tudnánk említeni, amikor egy ilyen fellépés ne járt volna eredménnyel.

Amennyiben egy sportszervezet és sportszövetség között alakul ki vita, akkor is igen sokszor előfordul, hogy valamely fél nem a jogszerűség mezsgyéjén halad az ügy megoldásakor, vagy kifejezetten rosszhiszeműen jár el. E területen szerzett képviseleti tapasztalatunk alapján összegzésként megállapíthatjuk, hogy a gyors és jogszerű vitarendezéshez sokszor nem nélkülözhető a megfelelő jogi támogatás.

Sajnos a hazai sportszervezetek esetében még nem fejlődött magas szintre a sportjogász-ügyvédhez történő fordulás kultúrája, nem alakult ki ilyen szokás. Ezen azért érdemes változtatni, mert az egyesületek a jogi segítségre fordított összeg többszörösét tudják bevételezni, hiszen a „behajtás” ügyvédi módja igen hatékony, és teljes siker esetén még az ügyvédi költséget is meg lehet téríttetni a mulasztó szponzorral, a sérelmet okozó szponzorral, sportszervezettel vagy sportszövetséggel szemben is.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, így sportszövetségek jogi képviselete és sportszervezetek jogi képviselete esetén hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt