Sportszervezetek határozatainak bírósági megtámadása, felülvizsgálata

A Civil törvény a Ptk-val összhangban lehetővé teszi, hogy a társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja bírósági felülvizsgálat érdekében.

A megtámadás jelen esetben perindítást jelent. A per kapcsán fontos megemlíteni, hogy amennyiben eredményesen kívánja a törvénysértő határozatot megtámadni a sportszervezet tagja, akkor itt is lényeges a sportügyvéd közreműködésének igénybevétele. A bíróság egyrészről törekszik arra, hogy a feleknek a jogvitáit tisztességes eljárás során, ésszerű időn belül eldöntse, másrészt örömmel veszik, ha ezt a pert megindító felperes, valamint az alperes is rendelkezik jogi képviselővel, mert ez által rendszerint gyorsabban születhet döntés.

Főként milyen határozatok születhetnek, amelyek jogszabályba ütköznek?
– Tag kizárásáról szóló határozat a sportszervezet elnöksége által
– Átigazolás elutasítása
– Fegyelmi eljárás elrendelése vagy szabálytalan lefolytatása eredményeként vagy alatt született határozat (ezt sportoló és sportegyesület ellen is el lehet rendelni, pl. pályabezárás, fegyelmi eltiltás stb.)
– Valamely egyéni sportoló vagy csapat nevezésének elutasítása az ennek feltételeként megszabott körülmények maradéktalan fennállása esetén.
– Valamely tisztségviselő megválasztásának szabálytalansága (pl. Nem volt határozatképes a megválasztásra jogosult szerv vagy nem volt szabályos a választási eljárás.)
Stb.
Ez a felsorolás példálózó jellegű, mert gyakorlatilag egy sportszervezet bármiről hozhat határozatot, és bármely határozata ütközhet jogszabályba.

A határozat megtámadása alkalmával a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül indított per esetén a Pp. eljárási szabályai érvényesülnek. Ennek eredményeként a bíróság megsemmisítheti a megtámadott határozatot, de akár helyben is hagyhatja azt.

Amennyiben megsemmisíti, akkor az ügy jellegénél fogva a határozatot hozó sportszervezet új eljárást indíthat, de az is lehetséges, hogy a bírói ítélettel lezárul az ügy, mert nincs értelme új eljárásnak. Ekkor a pert elveszítő sportszervezet (egyesület, sportszövetség) viseli az illeték költségeket, az ügyvédi költségeket (a győztes oldali ügyvédét is). Ebből is látszik, hogy a jogi képviselet nem jelent minden esetben tetemes költségeket, hiszen azt a pernyertes fél vissza is kapja. A sportszervezetek igen sok alkalommal olyan egyértelműen jogszabálysértő határozatot hoznak, hogy azok megtámadása nagyon magas százalékban jár ügynyertességgel a határozat megtámadója számára.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, sportszervezetek vagy sportszövetségek határozatainak bírósági megtámadása esetén hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt