Sportszerződések szerkesztése

Megszerkeszteni egy „jó”, mindkét fél számára előnyös és szabályos sportszerződést nem annyira könnyű, mint amennyire a mai közfelfogás tartja. Tekintettel kell lenni a komplex szabályozás adta szövevényes részletszabályozásra is. Értesültünk számos olyan véleményről, hogy egy sportszerződést sem lehet nehezebb megszerkeszteni, mint egy gépjármű adásvételi szerződést. Ennek hallatán felelős gondolkodású jogász kollégáinkkal az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet minden sportszervezet, hivatásos sportoló, amatőr sportoló és utánpótlás korú sportolók szülei számára.

Mint minden szerződés, a sportszerződés esetében is érvényesül, hogy mind a sportszervezet, mind a sportoló oldalán jogok és kötelezettségek szerepelnek. Ez amatőr szerződés esetében jellemzően egyszerűbb kötelezettséget jelent mindkét oldalon, mert ritkán kerül be annál komolyabb elvárás e tekintetben, mint hogy az egyesület biztosítja a feltételeket (pl. edző, terem, szakmai program stb.) és a sportoló részt vesz az edzéseken, versenyeken a legjobb tudása és képessége szerint.

A hivatásos sportolói szerződés tekintetében a kép már ennél bonyolultabb is lehet, hiszen ezeken túl akár igen szigorú többletszabályok is szerepelhetnek, nem beszélve arról, hogy a Munka törvénykönyvében meghatározottakon túl a Sporttörvény egyéb kötelezettségeket is ró a felekre. A hivatásos sportolók tekintetében további külön szabály, hogy miként hat a sportoló munkaszerződésére a kölcsönadás, a végleges átigazolás, illetve miként érvényesül a játékjog használata, továbbá az „aláíráspénz” és a köztartozások következményeként fennálló rendkívüli szerződés-felmondás lehetősége.

Fontos, hogy egy sportszerződésen egy sportoló karrierje múlhat jó- és rossz értelemben egyaránt. Amatőr sportolók esetében igen sok alkalommal a szerződés annak a feltétele, hogy egy komolyabb sportszervezet lehetőséget adjon a sportolónak arra, hogy az általa biztosított feltételek mellett fejlődhessen a karrierje. Az ilyen szerződésektől sokan tartanak, mert ha elkötelezik magukat, akkor a szerződés hatálya alatt az átigazolásukat az átvevő egyesület általi ellenérték (költségtérítés, átigazolási díj) megfizetésének teljesítéséhez kötheti az átadó egyesület. E nélkül viszont ezek a lehetőségek nem nyílnak meg és adott esetben a sportoló fejlődéséhez szükséges lehetőségek hiányoznak. A sportegyesületek komoly munkát végeznek a sportolókkal, amely eredményeként a sportoló tudása, versenypiaci értéke emelkedni fog. Ezért ellentételezésként méltányos, hogy a fejlődésre áldozó sportszervezet a ráfordításait részben-egészben meg szeretné téríttetni, hiszen a sportszervezetek is piaci elven működnek. Ezzel együtt egy rosszul megfogalmazott szerződés túlzott terhet jelenthet a sportoló számára az amatőr vagy hivatásos státusza mellett is.

A hivatásos sportolók esetében még nagyobb jelentőségű a megfelelően megszövegezett sportszerződés, hiszen a számukra munkavégzési jelleggel bírnak a kötelezettségeik, tehát nagyobb a közvetlen felelősségük. Általában a szerződések szövegét a szerződést „kínáló” sportszervezet készíti. Figyelembe véve, hogy számos alkalommal mindkét fél számára előnyös tartalmú szerződések születnek, sajnos esetenként a hivatásos sportolókra nézve hátrányos rendelkezések is belekerülhetnek a szerződés szövegébe.

Komoly problémáktól mentesülhet az a sportoló – akár amatőr, akár hivatásos -, aki a szerződés szövegét előzetesen sportjogban jártas ügyvéddel ellenőrizteti vagy szerkeszteti. A sportjog is egy olyan jogterület, amelyre specializálódni kell egy jogásznak, tehát lehetőleg ne az első szembejövő ügyvéddel véleményeztessük/szerkesztessük a szerződések szövegét, még kevésbe valamely vállalati vagy állami intézmény jogtanácsosával, hanem sportjogi ügyvéddel (belőlük sajnos nincs sok, főként tapasztalattal rendelkező nincs sok).

Lehet, hogy ennek lesznek konzultációs költségei, de e költségek, töredékét képezik annak, amit akár pénzben kifejezhetően el kell szenvednie egy olyan sportolónak, akinek a szerződését nem avatott szemek nézték át vagy véleményezték, és ennél fogva komoly hátrányok érik később.

E témában konzultációért forduljon weboldalunk felkért tanácsadó ügyvédjéhez. Dr. Neszmélyi Emil sportjogász ügyvéd nem csupán a MOB Jogi Bizottságának tagja, hanem a Nemzetközi Sport Döntőbíróság (CAS) egyik  magyar  bírája is, így sportszerződések véleményezése és szerkesztése esetén hatékony segítséggel szolgál ügyfelei számára.  A vele történő konzultációhoz információk itt érhetők el: Kontakt